LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 8.000 – 11.000 đoàn viên trong các DN ngoài Nhà nước