Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang ký quy chế phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) ký quy chế phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) ký quy chế phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) ký quy chế phối hợp.
Lên top