LĐLĐ tỉnh Bắc Giang ký quy chế phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) ký quy chế phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) ký quy chế phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) ký quy chế phối hợp.
Lên top