Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang ký Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh