LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Khánh thành nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Tú.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Tú.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Tú.
Lên top