LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Đưa gần 1.000 tờ báo Lao Động tới tay công nhân

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (phải) và Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Song Minh
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (phải) và Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Song Minh
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (phải) và Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Song Minh
Lên top