Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào TDTT trong CNVCLĐ