LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Ca sĩ trẻ Lynk Lee tham gia chương trình “Tự hào giai cấp Công nhân Việt Nam”