LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Áp dụng phần mềm CNTT tiên tiến nhất trong quản lý và điều hành