Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: 7 tháng, kết nạp đoàn viên đạt 164% kế hoạch cả năm