LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: 10 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thứ 3 từ trái qua) trao Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc                trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hằng
Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thứ 3 từ trái qua) trao Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hằng
Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thứ 3 từ trái qua) trao Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hằng
Lên top