LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vận động lập "Tổ an toàn COVID-19" ở các doanh nghiệp

Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một doanh nghiệp trong KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một doanh nghiệp trong KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một doanh nghiệp trong KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Lên top