LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận, trao tặng 2 máy thở cho tuyến đầu

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - tiếp nhận 02 máy thở do Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng. Ảnh: T.A
Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - tiếp nhận 02 máy thở do Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng. Ảnh: T.A
Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - tiếp nhận 02 máy thở do Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng. Ảnh: T.A
Lên top