LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 635 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu
CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu
CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên top