LĐLĐ tỉnh An Giang: Tập trung nhiệm vụ “3 An”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT
Lên top