LĐLĐ tỉnh An Giang: Nhiều hoạt động mới, cách làm hiệu quả

Lãnh đạo UBND và LĐLĐ tỉnh An Giang trao cờ thi đua cho 16 tập thể xuất sắc năm 2017. Ảnh: PV
Lãnh đạo UBND và LĐLĐ tỉnh An Giang trao cờ thi đua cho 16 tập thể xuất sắc năm 2017. Ảnh: PV
Lãnh đạo UBND và LĐLĐ tỉnh An Giang trao cờ thi đua cho 16 tập thể xuất sắc năm 2017. Ảnh: PV
Lên top