LĐLĐ tỉnh An Giang: Hỗ trợ kỹ năng sống, tạo sự an tâm cho CNLĐ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Học bổng Tôn Đức Thắng cho con đoàn viên nghèo, vượt khó học giỏi. Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Học bổng Tôn Đức Thắng cho con đoàn viên nghèo, vượt khó học giỏi. Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Học bổng Tôn Đức Thắng cho con đoàn viên nghèo, vượt khó học giỏi. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top