LĐLĐ tỉnh An Giang: 2 năm, hàng chục nghìn công trình, sáng kiến làm lợi trên 380 tỉ đồng

Thừa ủy quyền Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho LĐLĐ tỉnh An Giang. 
Ảnh: Lục Tùng
Thừa ủy quyền Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Thừa ủy quyền Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Lên top