LĐLĐ Tiên Lãng tổ chức Duyên dáng áo dài Việt lần thứ nhất

35 CNVC-LĐ tham gia biểu diễn chương trình Duyên dáng áo dài Việt - ảnh Trần Khanh
35 CNVC-LĐ tham gia biểu diễn chương trình Duyên dáng áo dài Việt - ảnh Trần Khanh
35 CNVC-LĐ tham gia biểu diễn chương trình Duyên dáng áo dài Việt - ảnh Trần Khanh
Lên top