LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2020

UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh CTV
UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh CTV
UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh CTV
Lên top