LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Vui Trung thu cùng con CNVCLĐ

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại chương trình Vầng trăng yêu thương huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh Văn Hiệp
Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại chương trình Vầng trăng yêu thương huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh Văn Hiệp
Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại chương trình Vầng trăng yêu thương huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh Văn Hiệp
Lên top