LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng) phát động Tháng Công nhân 2021

CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tham gia lễ phát động Tháng Công nhân 2021. Ảnh NH
CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tham gia lễ phát động Tháng Công nhân 2021. Ảnh NH
CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tham gia lễ phát động Tháng Công nhân 2021. Ảnh NH
Lên top