LĐLĐ Tiên Lãng, Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể nhóm mầm non tư thục

LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ký kết thành công thoả ước lao động tập thể nhóm 5 trường mầm non tư thục. Ảnh CTV
LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ký kết thành công thoả ước lao động tập thể nhóm 5 trường mầm non tư thục. Ảnh CTV
LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ký kết thành công thoả ước lao động tập thể nhóm 5 trường mầm non tư thục. Ảnh CTV
Lên top