LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): 1.000 suất nông sản tặng công nhân lao động

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao nông sản tặng công nhân Công ty Phúc Thuận (Tiên Lãng). Ảnh: MQ
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao nông sản tặng công nhân Công ty Phúc Thuận (Tiên Lãng). Ảnh: MQ
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao nông sản tặng công nhân Công ty Phúc Thuận (Tiên Lãng). Ảnh: MQ
Lên top