LĐLĐ Tiền Giang: Trao thưởng Lao động sáng tạo và hoạt động Công đoàn

Trao Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: K.Q
Trao Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: K.Q
Trao Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: K.Q
Lên top