LĐLĐ Tiền Giang: Trao 18 cờ và 217 bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Trao khen thưởng tại hội nghị tổng kết. Ảnh: K.Q
Trao khen thưởng tại hội nghị tổng kết. Ảnh: K.Q
Trao khen thưởng tại hội nghị tổng kết. Ảnh: K.Q
Lên top