LĐLĐ Tiền Giang: Tất bật vừa phòng chống dịch bệnh, vừa lo cứu trợ hạn mặn

CNLĐ tỉnh Tiền Giang được tổ chức công đoàn hướng dẫn thực hiện tốt cách phòng chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
CNLĐ tỉnh Tiền Giang được tổ chức công đoàn hướng dẫn thực hiện tốt cách phòng chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
CNLĐ tỉnh Tiền Giang được tổ chức công đoàn hướng dẫn thực hiện tốt cách phòng chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Lên top