LĐLĐ Tiền Giang: Khen thưởng nhân 90 năm Công đoàn Việt Nam

Trao nhiều phần thưởng có giá trị nhân 90 năm CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Trao nhiều phần thưởng có giá trị nhân 90 năm CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Trao nhiều phần thưởng có giá trị nhân 90 năm CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top