LĐLĐ Thủy Nguyên biểu dương 90 cán bộ Công đoàn xuất sắc

Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho các cá nhân. Ảnh: PV
Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho các cá nhân. Ảnh: PV
Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho các cá nhân. Ảnh: PV
Lên top