LĐLĐ Thừa Thiên - Huế: Giúp đoàn viên khó khăn ổn định cuộc sống

Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình cô giáo Linh trước đó. Ảnh: CĐ ngành Giáo dục cung cấp.
Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình cô giáo Linh trước đó. Ảnh: CĐ ngành Giáo dục cung cấp.
Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình cô giáo Linh trước đó. Ảnh: CĐ ngành Giáo dục cung cấp.
Lên top