LĐLĐ Thừa Thiên Huế: Đối thoại với công nhân về các chế độ BHXH

Một công nhân đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: PĐ
Một công nhân đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: PĐ
Một công nhân đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: PĐ
Lên top