LĐLĐ thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh: Đại hội thành lập 2 Công đoàn cơ sở

Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top