LĐLĐ thị xã Thái Hòa: Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên. Ảnh: Thùy Linh
LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên. Ảnh: Thùy Linh
LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên. Ảnh: Thùy Linh
Lên top