Nghệ An:

LĐLĐ thị xã Thái Hòa khen thưởng 96 cá nhân và 21 tập thể xuất sắc

LĐLĐ Thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TH
LĐLĐ Thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TH
LĐLĐ Thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TH
Lên top