LĐLĐ thị xã Long Mỹ: Trên 150 VĐV tham gia hội thi đua xuồng

Các VĐV thm gia thi đấu.
Các VĐV thm gia thi đấu.