LĐLĐ thị xã Kỳ Anh tặng áo cho công nhân lao động

LĐLĐ thị xã Kỳ Anh tặng áo phông cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ thị xã Kỳ Anh tặng áo phông cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ thị xã Kỳ Anh tặng áo phông cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ.
Lên top