LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh: Vinh danh 14 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu

Tôn vinh 14 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: CĐ
Tôn vinh 14 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: CĐ
Tôn vinh 14 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: CĐ
Lên top