LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu. Ảnh: CĐ.
Lên top