LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

Chương trình hiến máu tình nguyện sáng 18.8 do LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức. Ảnh: CĐ.
Chương trình hiến máu tình nguyện sáng 18.8 do LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức. Ảnh: CĐ.
Chương trình hiến máu tình nguyện sáng 18.8 do LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức. Ảnh: CĐ.
Lên top