LĐLĐ thị xã Hoàng Mai: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn

Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Hoàng Mai. Ảnh: VN
Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Hoàng Mai. Ảnh: VN
Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Hoàng Mai. Ảnh: VN
Lên top