LĐLĐ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh: Ra mắt máy ATM gạo hỗ trợ người nghèo

Ra mắt ATM gạo - Ảnh Quốc Tiến
Ra mắt ATM gạo - Ảnh Quốc Tiến
Ra mắt ATM gạo - Ảnh Quốc Tiến
Lên top