LĐLĐ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh: Tuyên truyền pháp luật cho CNVCLĐ năm 2020

Ông Nguyễn Văn Nho – Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật, Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh tuyên truyền về pháp luật lao động và công đoàn. Ảnh: LĐLĐ thị xã Hòa Thành
Ông Nguyễn Văn Nho – Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật, Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh tuyên truyền về pháp luật lao động và công đoàn. Ảnh: LĐLĐ thị xã Hòa Thành
Ông Nguyễn Văn Nho – Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật, Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh tuyên truyền về pháp luật lao động và công đoàn. Ảnh: LĐLĐ thị xã Hòa Thành
Lên top