LĐLĐ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Hướng về cơ sở, vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ba Đồn Trần Xuân Lợi trao hỗ trợ xây dựng công trình “Ánh sáng an ninh”. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ba Đồn Trần Xuân Lợi trao hỗ trợ xây dựng công trình “Ánh sáng an ninh”. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ba Đồn Trần Xuân Lợi trao hỗ trợ xây dựng công trình “Ánh sáng an ninh”. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top