LĐLĐ Tháp Mười và CEP chi nhánh Cao Lãnh bàn giao nhà đại đoàn kết

LĐLĐ huyện Tháp Mười và CEP Chi nhánh Cao Lãnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho đoàn viên. Ảnh: Thanh Nhàn
LĐLĐ huyện Tháp Mười và CEP Chi nhánh Cao Lãnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho đoàn viên. Ảnh: Thanh Nhàn
LĐLĐ huyện Tháp Mười và CEP Chi nhánh Cao Lãnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho đoàn viên. Ảnh: Thanh Nhàn
Lên top