LĐLĐ thành phố Tây Ninh: Tặng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Bà Đinh Thị Dương Thúy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tây Ninh trao Quyết định tặng nhà cho vợ chồng anh Phê.
Bà Đinh Thị Dương Thúy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tây Ninh trao Quyết định tặng nhà cho vợ chồng anh Phê.
Bà Đinh Thị Dương Thúy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tây Ninh trao Quyết định tặng nhà cho vợ chồng anh Phê.
Lên top