LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh trao hơn 130 triệu quà “Tết Sum vầy”

Trao quà cho các đoàn viên khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2020 của LĐLĐ TP. Hà Tĩnh.
Trao quà cho các đoàn viên khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2020 của LĐLĐ TP. Hà Tĩnh.
Trao quà cho các đoàn viên khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2020 của LĐLĐ TP. Hà Tĩnh.
Lên top