LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top