LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn

Bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội (bên phải ảnh) và bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Hà Nội (bên trái ảnh) trao  quà Trung thu, hỗ trợ cho gia đình CNLĐ Phạm Thị Phương. Ảnh: Hải Anh
Bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội (bên phải ảnh) và bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Hà Nội (bên trái ảnh) trao quà Trung thu, hỗ trợ cho gia đình CNLĐ Phạm Thị Phương. Ảnh: Hải Anh
Bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội (bên phải ảnh) và bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Hà Nội (bên trái ảnh) trao quà Trung thu, hỗ trợ cho gia đình CNLĐ Phạm Thị Phương. Ảnh: Hải Anh
Lên top