LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ chủ trì kiểm tra thực hiện công tác giám sát

Ông Nguyễn Mạnh Cường  - Giám đốc Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo phát triển kinh tế gia đình phát biểu ý kiến tại hội nghị tại  giao ban công tác Công đoàn quý I với các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc (ảnh minh họa). Ảnh: CĐHN
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo phát triển kinh tế gia đình phát biểu ý kiến tại hội nghị tại giao ban công tác Công đoàn quý I với các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc (ảnh minh họa). Ảnh: CĐHN
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo phát triển kinh tế gia đình phát biểu ý kiến tại hội nghị tại giao ban công tác Công đoàn quý I với các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc (ảnh minh họa). Ảnh: CĐHN
Lên top