LĐLĐ Thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

LĐLĐ Thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Ánh
LĐLĐ Thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Ánh
LĐLĐ Thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top