LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 đoàn viên thuộc diện F0

Bằng nguồn kinh phí trích từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ quận Ba Đình, 138 suất trợ cấp đã được trao đến đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch COVID-19 tại 52 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. Ảnh: CĐHN
Bằng nguồn kinh phí trích từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ quận Ba Đình, 138 suất trợ cấp đã được trao đến đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch COVID-19 tại 52 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. Ảnh: CĐHN
Bằng nguồn kinh phí trích từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ quận Ba Đình, 138 suất trợ cấp đã được trao đến đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch COVID-19 tại 52 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. Ảnh: CĐHN
Lên top